Dlaczego warto ze mną współpracować

Zastanawiasz się czy warto ze mną pracować?

Oto odpowiedź na Twoje pytanie:

5,60

Średnia ocen z anonimowych ankiet poszkoleniowychz sześciu pytań oceniających różne aspekty szkolenia.

5,84

Średnia ocen odpowiadających na pytanie:Jak oceniasz wiedzę i przygotowanie merytoryczne trenera?

5,81

Średnia ocen odpowiadających na pytanie:Jak oceniasz poziom kompetencji Trenera w zakresie prowadzonego szkolenia?

Uczestnicy szkoleń oceniali w skali 1-6,
gdzie cyfra 1 oznacza skrajnie niską ocenę, a cyfra 6 ocenę najwyższą.

Moja praca w liczbach:

1187

dni OSOBIŚCIE zrealizowanych dni szkoleniowych, coachingowych i konsultingowych

108

DODATKOWYCH dni szkoleniowych zleconych innym trenerom w ramach prowadzonych przeze mnie projektów

140

dni szkoleniowych zrealizowanych z dofinansowaniem

14

trenerów zaprosiłem do współpracy przy moich projektach

+6000

liczba uczestników szkoleń i konferencji

26

wystąpień na dużych konferencjach

124

dni szkoleniowe – największy projekt dla sieci aptek (+ kontynuacja w 2020)

142

dni szkoleniowe i coachingowe – największy projekt dla producenta (+ kontynuacja w 2020)

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!